מסע "אומנותך בלילות"

"אמונתך בלילות", זה השם שנבחר למסע השואה הייחודי בפולין אותו עוברות קבוצות המנהיגות החרדית. זה אינו מסע שואה, כי אם מסע שכולו אמונה.

סבל, הרג, רעב, שנאה, הסרת צלם האדם וההשמדה הן מילים נרדפות לשואה. אולם אלו מבטאות את ה"נסיבות" (הקונטקס) בלבד. ליבת השואה היא התמודדות, ערכים, רוח, אמונה, שמירת הצלם והזהות היהודית...

תפיסה עקרונית זו היא המפתח להבנה מעמיקה לאשר התחולל בגטאות ובמחנות, במסתור ובמאבק. דרך זווית זו תשתקף ההיסטוריה היהודית בעשורים ובמאות הבאים. תחום זה שהינו לא רק זיכרון, אלא גם גורם מכונן לזהות ערכים, רוח ואמונה - חסר מאד בעולם המחקרי והחינוכי בעשורים האחרונים מאז השואה.

קרן 'רק התחלנו' יוזמת המסע, חברה למכון 'שם עולם' בראשותו של הרב אברהם קריגר, ויחד הוציאו לפועל את מסע האמונה הייחודי.

מכון 'שם עולם' רתם עצמו ואחרים איתו לחקור בכלים מדעיים היסטוריים, תוך חשיפת מסמכים ומקורות עלומים, את עולם הערכים, האמונה, חיי הדת והרוח ובעיקר ההתמודדות שבשואה.

מאחורי המסע הזה, עומדת המטרה החשובה – להעביר את המסר הברור, כי גם שם בחשכת השואה, בערה האמונה היהודית בעוז והאירה את סביבותיה. גם תחת הזוועות הגדולות ביותר שיכול בן אנוש לעולל, לא איבדנו את צלמנו היהודי, האנושי והערכי.

המסע הזה, שייצא כאמור לראשונה עבור קבוצת בכירים חרדים, היה הלולאה בשרשרת הדורות, דרכם ביקשנו להעביר לדורות הבאים את המסר של "אמונתך בלילות" - האמונה שהייתה בחשכת השואה. הסיפורים הדתיים, הרוחניים  והערכיים המטלטלים שהיו בשואה, לצד, ואולי על אף, כל הזוועות.

 

הזיכרון הזה, הוא בעל משמעויות רבות, היסטוריות ועכשוויות. משמעויות של זיכרון השואה, אבל גם של מחויבות למסר. התרפקות על כאב, אבל גם תובנות להמשך. ידע רב ומעשיר, עם מטרה להעבירו ולשמרו באופן הנכון. ובעיקר, הוא חלק מדרכו של כל יהודי, לשאוף תמיד לעשות את עצמנו ואת סביבתנו טובים יותר.

©2018 by JustBegun. Proudly created with Wix.com