אודות רק התחלנו

קרן "רק התחלנו" הינה "חממה" למיזמים חברתיים עבור הפריפריה החברתית בישראל, בדגש על הציבור החרדי. הקרן יוזמת תכניות העצמה וסיוע, מעניקה פלטפורמת סיוע למיזמים חברתיים, עוזרת בהליך ההקמה והקיימות באמצעות כלים מקצועיים וכלכליים ומסייעת להם לעמוד על הרגליים ולצמוח. 


מטרת הקרן

 

מטרת הקרן הינה סיוע ביצירת חברה שוויונית, חזקה, מכילה ומאוחדת, וזאת בין היתר באמצעות פיתוח ערכי מנהיגות ותרומה לקהילה; קידום חוסן חברתי וצמצום פערים בחברה; סיוע מקצועי לזקוקים בהשתלבות בשוק התעסוקה; ויצירת שפה משותפת ושיח בין-מגזרי מעצים.


אחד הדגשים בפעילות הקרן הוא ביצוע כל הפעולות הללו ללא ניסיון או רצון לשנות את החברה החרדית, אלא להיפך – מתוך שמירה על אופייה, ערכיה וייחודיותה. צמצום הפערים בחברה וחיזוק ציבורים הנמצאים בפריפריה החברתית של מדינת ישראל, צריכים  להיעשות מתוך כבוד וחיזוק הדדי, ולא מתוך ניסיון לשנות את האחר.


בראשות הקרן עומדת עו"ד עומר ינקלביץ, שהיא גם המייסדת. בחזונה, עשייה חברתית הינה הדבר החשוב ביותר בישראל על מנת לקבל חברה איכותית, חזקה, קשובה, מכילה ומאוחדת. לצורך הקמת הקרן היא הניחה בצד שלל עיסוקים עסקיים והתמקדה בעשייה החברתית. "התשואה המספקת ביותר היא בעשייה למען הזולת", היא אומרת. 


מיזמי הקרן המרכזיים


"אמנות ואמונה - המרכז לאמנויות ברוח יהודית" הינו מיזם המעניק כלים מקצועיים, משפטיים, וכלכליים לאמנים מהחברה החרדית ומהווה עבורם חממה אקטיבית המאפשרת להם לפרוץ החוצה, להשתלב בעולם האמנות והתעסוקה, להתפרנס מפרי עמלם ולהקים פרויקטים אמנותיים משמעותיים.


הבחירה באמנות אינה מקרית. לאמנות תפקיד מרכזי בפעילות חברתית. האמנות הינה החירות להביע, לפרוס כנפיים מעל למגבלות הביטוי והשכל, להגביה עוף על כנפי הרוח והדמיון, ליצור תובנות חדשות ומרגשות, ואף להתעלות דרכה בעבודת הבורא. 


העיסוק באמנות וקידום יוצרים שומרי מצוות – מהווה תיקון חברתי משמעותי בחברה הישראלית של הכרה באמנות איכותית, ייחודית, עמוקה ורוחני של חיבור חברתי ייחודי ומתן הזדמנות וכלי לשילוב חברות ממודרות. זו הזדמנות לאפשר פה חברה טובה יותר.


כחלק ממיזם 'אמנות ואמונה", אנו מפעילים גלריה חברתית בעיר יפו, בלב סמטאות שוק הפשפשים. הגלריה מציגה אמנות עכשווית של יוצרים פריפריאליים בדגש על היוצרים מהציבור החרדי. הגלריה מציגה תערוכות מתחלפות וכמו כן במקום מתקיימים מפגשים אקטיביים, סדנאות, כיתות אמן ועוד.


בימים אלו יוצא אל הפועל פרויקט חשוב נוסף, "תסריט באמונה". בציבור החרדי ישנם אמנים מוכשרים ביותר בתחום התסריטאות, החווים קשיים ואתגרים נוספים מעבר לקשיים הקיימים עבור אמנים מהמגזר הכללי, העוסקים ומתפרנסים ממקצועות אלו. 


הפרויקט מעניק "סל כלים" מקצועי משולב להעמקת הידע והיכולות בשלל ההיבטים המקצועיים הטכניים, העיוניים והמעשיים. בעזרתם תורחבנה אפשרויות האמנים לעסוק ולהתפרנס מהאמנות בפועל.


"מנהיגות באמונה"  הינו מיזם חשוב נוסף של "'רק התחלנו". זהו מיזם ייחודי להנחלת ערכי מנהיגות אישית וחברתית בציבור החרדי, תוך התאמה מיוחדת לצרכיו. 


התכנית מיועדת למובילי דעה במגזר כגון פוליטיקאים, אנשי חינוך, מנהלים ואנשי תקשורת. בתכנית תוקם קבוצת נשים וקבוצת גברים בנפרד. המטרה באמצעות מנהיגים אלו לחולל שינוי תודעתי עמוק, להצעיד את חזון העשייה החברתית אל קדמת הבמה, ליצור שיח של אהדה ומחויבות ציבורית לעשייה חברתית בחברה החרדית – ולא רק כאשר אלו נעשים לצורך שכר מצווה, ולייצר חברה אכפתית, איתנה ומובילה. 


יעדים אלו מושגים ע"י הקניית כלים להקמת מיזמים חברתיים; עידוד ערכי מנהיגות ואחריות חברתית; יצירת קבוצה איכותית, בעלת השפעה ופורצת דרך שתקדם את החברה החרדית ובכך את החברה הישראלית הכללית. כל זאת תוך שמירה על ייחודיות החברה החרדית והקפדה מוחלטת על כלליה.


"ואמונתך בלילות"- מיזם מסע לפולין בשיתוף מכון השואה 'שם עולם'. מטרת המסע, הינה לימוד מאורעות השואה מהזווית היהודית - רוחנית, ובעיקר הנחלת הידיעה החשובה כי השואה איננה רק סיפור של השמדה, סבל ועינוי, אלא בעיקר סיפור של תעצומות נפש יהודיות בלתי נדלות, היכולות וחייבות למלא את דפי ההיסטוריה, ולהנחילה כך לדורות הבאים.

 

באמצעות המסע, נוצרים קשר נוסף ושפה משותפת בין החברה החרדית לכלל החברה וכן חיבור בין מגזרי מעצים. הקבוצה הראשונה שיצאה למסע הינה של אישים חרדים בכירים, אנשי חינוך, נציגי ציבור, אנשי תקשורת ומובילי דעת קהל. בשלב הבא תצא קבוצת נשים למסע דומה.


"עלמא"- קליניקה משפטית לנשים חרדיות במצוקה כלכלית בדגש על מקרים סוציאליים קשים. העבודה במיזם נעשית בהתנדבות מלאה ותחת מעטה של סודיות מוחלטת בנוגע לתיקים המנוהלים בה. ישנם מיזמים נוספים של "עלמא", כמו מיזם סיוע לעולים ממדינות חבר העמים.

 

המיזמים דלעיל, הינם חלק מפסיפס הרעיונות והיוזמות של קרן 'רק התחלנו', מדי יום מקודמות יוזמות נוספות, בשלל תחומים, שבעתיד ירקמו עור וגידים ויצטרפו לעשייה החברתית.

ניתן לתרום לפעילות הקרן כאן

©2018 by JustBegun. Proudly created with Wix.com